Khái niệm văn hóa

TRIẾT HỌC VĂN HÓA

Khái niệm văn hóa

hiển thị (1)

Tầm nhìn

Để xây dựng một nền tảng dịch vụ bán dẫn xứng đáng với sự tin cậy toàn cầu và giúp quốc tế hóa các thương hiệu Trung Quốc.

hiển thị (1)

Nhiệm vụ

Cung cấp hỗ trợ toàn diện về sản phẩm, tạo môi trường sống và làm việc thoải mái, đồng thời tạo ra nhiều việc làm hơn;đạt được đôi bên cùng có lợi, vẻ đẹp chung và cùng tồn tại.

thuộc văn hóa

Tầm nhìn

Để xây dựng một nền tảng dịch vụ bán dẫn xứng đáng với sự tin cậy toàn cầu và giúp quốc tế hóa các thương hiệu Trung Quốc.

Nhiệm vụ

Cung cấp hỗ trợ toàn diện về sản phẩm, tạo môi trường sống và làm việc thoải mái, đồng thời tạo ra nhiều việc làm hơn;đạt được đôi bên cùng có lợi, vẻ đẹp chung và cùng tồn tại.

Giá trị cốt lõi

Thực dụng: Thực tế, dựa trên tính chính trực
Đôi bên cùng có lợi: Cộng sinh và thịnh vượng chung, cùng nhau tạo nên đôi bên cùng có lợi
Phục vụ: Khách hàng là trên hết, Tôn trọng mọi người và làm việc chăm chỉ
Trách nhiệm: Can đảm nhận trách nhiệm, trung thực với niềm tin của mình và đóng góp cho người khác